miljøfyrtårn

Flåmsbrygga Hotell ønskjer å bidra til eit berekraftig samfunn for framtidige generasjonar.

 

Vi har fokus på:

 

·       Avfallsreduksjon (dispensere) og miljøvenleg avfallshandtering

·       Energisparande tiltak

·       Innkjøp av miljøvennlege produkt

·       Tiltak for betre arbeidsmiljø

 

Eit av våre tiltak for å spare miljøet er: ved opphald i fleire netter, vil du få tilbod om å avstå frå å bytte sengetøy og handkler.

 

Vår miljøstrategi er å til ein kvar tid kartlegge moglegheiter for å gjere tiltak for å kunne drive på ein mest mogleg miljøvenleg måte. Dette til glede for våre gjester, tilsette, lokalsamfunnet og ikkje minst dei fantastiske omgjevnadene hotellet er lokalisert i.